Wiki:
Page name: Norwegian Classroom [Logged in view] [RSS]
2007-12-22 16:04:44
Last author: Imperator
Owner: Elegy - gone
# of watchers: 4
Fans: 0
D20: 15
Bookmark and Share

The Norwegian Classroom, Norsk klasserommet
Taught by ---, undervist av ---


Hello and welcome to the Norwegian classroom. Norwegian is the language spoken in Norway. It belongs to the North Germanic group of Indo-European languages.

Hallo og velkommen til Norsk klasserommet. Norsk er språket som snakkes i Norge. Det hører til den Nordgermanske gruppen av Indoeuropeiske språk.


<img:stuff/ETA_divider.jpg>


Students, elever:

1. [Yiwerra]
2. [-elv-]
3. [The Magus]
4. [Intolerant Of Hatred]
5. [d4rk 4ng3l]


<img:stuff/ETA_divider.jpg>


Lessons, leksjoner:

Norwegian lesson 1, Norsk leksjon 1 - pronounciation, uttale
Norwegian lesson 2, Norsk leksjon 2 - numbers, tall
Norwegian lesson 3, Norsk leksjon 3 - greetings, small talk, useful phrases, hilsner, konversasjonsfyll, nyttige setninger
Norwegian lesson 4, Norsk leksjon 4 - days and months, dager og måneder


<img:stuff/ETA_divider_small.jpg>


Back to Languages or Elftown Academy
Tilbake til Languages eller Elftown Academy


<img:stuff/ETA_divider_small.jpg>

Username (or number or email):

Password:

2004-10-29 [sprattel_dvaerg]: ooooh.. norska :) nice, synd bara att de inte e nåt eget språk utan en dialekt av svenska ;)

2004-10-29 [Elegy - gone]: det er egentlig mere dansk enn svensk... bortsett fra i trøndelag... der snakker de så rart at det kunne like godt vært svensk^_^

2004-11-30 [Baen]: hm. hallo? skriftspràket er muligens ganske dansk, av opplagte grunner, men spràket i seg selv er ikke naermere dansk enn svensk. Og ingen kan kalle nord-norsk saerlig likt noen av dem, de fatter jo ingenting! Dòm spràket pà dialektene, sier nà jeg...

2004-11-30 [Elegy - gone]: jeg bare tullet =P

2005-01-27 [Iselin]: How does one become a student please.

2005-01-28 [Elegy - gone]: just write your name under the "students" section^_^

2005-02-10 [Elegy - gone]: woohoo! a student! so yiwerra, do you know any Norwegian already?

2005-02-10 [Yiwerra]: YAAAAY!!!! :D :D :D :D :D oooh... jeg kan lite norsk. men min norsk er JÆVLA >.< i særledeshet min grammatik. =/ men jeg forsøke å lære! og jeg har et problem med den uttale, fordi jeg kan ikke høre på nordmenn. ooh, jeg elske norsk! som jeg snakke, jeg har lært om en uke. (..kan du eventuelt rette min text? takk!!!) :D

2005-02-10 [Elegy - gone]: wow, du er ganske filnk^_^ jeg er imponert! men ja, du trenger nok å arbeide litt med gramatikk og sånt...

2005-02-10 [Yiwerra]: aww, takk!! :D hehe, ja, jeg skal arbeide litt med det XD  :D  derfor jeg er her! ;D :D :D

2005-02-10 [Elegy - gone]: hehe, ja, det er vel det =P men fortell meg gjerne eksakt hva du vil lære... de tingene jeg allerede har puttet opp kan du vel allerede =/ det er ganske nybegynner..

2005-02-10 [Yiwerra]: takk ^-^  ..kan du tell meg hvor den forskjell er mellon norsk og nynorsk? eventuelt med et eksempel?  (p.s. tingene = ting?)

2005-02-10 [Elegy - gone]: Forskjellen er vel egentlig ganske stor, og ligger i gramatikk regler og hvordan man skriver ord. For eksempel så bøyes verbene annerledes på nynorsk, og mange ord har forskjellige endinger

2005-02-14 [-elv-]: Hello. Ive been wanting to learn Norwegian for as long as I can rememeber but have never been able to find anything sufficient. A friend just showed me this and now Im estatic! I would love to join your class and learn. If you are willing that is. Please keep in mind, I know absolutly no Norwegian. A little German, French, Russian and Dutch but thats it.

Number of comments: 34
Older comments: (Last 200) .1. 0

Show these comments on your site

Elftown - Wiki, forums, community and friendship. Sister-site to Elfwood