Wiki:
Page name: News264-Dutch [Logged in view] [RSS]
2004-10-27 08:52:21
Last author: Sunrose
Owner: None
# of watchers: 1
Fans: 0
D20: 11
Bookmark and Share

Start Webloggen


Je kunt nu je dagboek exporteren. Als je naar je huis gaat en dan naar je dagboek, zie je daar een knop met de suggestie om je dagboek te exporteren.

Je krijgt een link als
http://elftown.com/~Hedda of
http://elftown.com/~1 (Afhankelijk van hoe irritant je gebruikersnaam is) dat gemakkelijk toegankelijk is voor niet-Elftowners.

Natuurlijk worden alleen publieke stukken geƫxporteerd.

Alleen, en alleen als, je deze mogelijkheid gebruikt, kan je huis ook bekeken worden via http://elftown.com/user.html?membernr=1 . Kan handig zijn om mensen foto's van jou of je kunst te laten zien.

Naar:
Het nieuws: <URL:news.html?nrs=264>
News264-translations
Translations

Username (or number or email):

Password:

Show these comments on your site

Elftown - Wiki, forums, community and friendship. Sister-site to Elfwood